Księgowość

Nowe e-faktury już od 2022 r. Nawet 300 informacji do uzupełnienia

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie wiązało się z podaniem znacznie większej liczby informacji o transakcji niż w wypadku standardowej faktury. I choć korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dopiero od 2023 r., to dealerzy będą mieli możliwość pracy z systemem już od 1 stycznia 2022 r. , a rząd zachęca do jak najszybszego przerzucenia się na nowy system. Wiceminister finansów Jan Sarnowski przekonuje, że e-faktura (formalnie faktura ustrukturyzowana) oznacza wiele korzyści dla biznesu – szybszy zwrot VAT czy standaryzacja procesu fakturowania. Ale, jak już wspomnieliśmy, korzystanie z KSeF rodzi dodatkowe obowiązki, którymi zajmiemy się w tym wydaniu biuletynu.

300 INFORMACJI
Zacznijmy od tego, jak zdefiniowana została faktura ustrukturyzowana zwana potocznie e-fakturą. Mowa o fakturze wystawionej przy użyciu KSeF, gdzie dane zawarte w dokumencie, który otrzyma unikalny numer identyfikujący, będą weryfikowane w oparciu o wzór faktury ustrukturyzowanej. Problem w tym, że na e-fakturze będzie do wskazania nawet około 300 obowiązkowych informacji. To o wiele więcej niż „dane obowiązkowe” wskazane wprost przez przepisy ustawy o VAT. E-faktura wymaga co oczywiste danych, które sprzedawca chce przekazać nabywcy, tak aby np. mógł on zapłacić kwotę wynikającą z takiej faktury w odpowiednim terminie na odpowiedni rachunek bankowy (np. termin płatności, nr rachunku bankowego itp.).

Zakres danych żądanych w ramach e-faktur zdecydowanie przekracza to, o czym mówi dyrektywa UE ws. VAT. Ministerstwo Finansów dąży jednak do tego, aby Polska otrzymała w tym zakresie derogację, dzięki czemu mogłaby żądać od podatników większej liczby informacji, jak np. nr EORI (sprzedawcy, nabywcy), adresu mailowego i numeru telefonu (sprzedawcy, nabywcy), numeru dokumentu WZ związanego z fakturą, danych identyfikacyjnych przewoźnika, globalnego numeru jednostki handlowej itd. Jak wskazuje Prawo.pl, w praktyce oznacza to, że proces generowania e-faktur wzbogaci się o dokładną analizę m.in. danych dotychczas uwzględnianych tylko na etapie raportowania JPK_V7, jak np. kodów GTU.

ZAINTERESOWANIE NOWYM SYSTEMEM

Ministerstwo Finansów twierdzi, że korzystanie z e-faktur przyspieszy zwrot VAT o jedną trzecią, tzn. termin zwrotu skróci się o 20 dni (z 60 na 40), oraz że korzystanie z e-faktur zapewni gwarancję, iż dokument trafi do kontrahenta, zaś dzięki standaryzacji dokumenty będą łatwiejsze w użyciu oraz ułatwią wzajemne rozliczenie, a także księgowanie faktur w systemach finansowo-księgowych. E-faktura spowoduje, że nie będzie już konieczne przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA), gdyż wszystkie dane będą dostępne z poziomu KSeF. Widzimy jednakże, że przyjęte rozwiązanie niesie ze sobą dla podatnika szereg komplikacji, ponieważ musiał on przekazać organom zdecydowanie więcej informacji.

Dodajmy, że – jak wynika z danych PwC – ponad 21 proc. przedsiębiorców ma w planie dobrowolne wdrożenie e-faktury już w przyszłym roku, a według deklaracji takie działanie podjęło już około 20 proc. Warto o zainteresowanie się tematem zawczasu, ponieważ integracja z KSeF wymaga czasu w związku z dostosowaniem systemu pod kątem technicznym. Pamiętajmy bowiem, że dostęp do e-faktury będzie możliwy wyłącznie z poziomu oprogramowania interfejsowego ministerstwa, ale najpierw konieczna okaże się integracja systemów księgowych i fakturowych z KSeF. Czas trwania takiego procesu jest w znacznej mierze uzależniony od systemu księgowego czy systemu do fakturowania, z którego korzysta dealer.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.