Księgowość

Nadchodzi pakiet Slim VAT 2

Już pod koniec ubiegłego roku, gdy prezydent Andrzej Duda podpisywał pakiet zmian, które składały się na tzw. Slim VAT, Ministerstwo Finansów zapowiadało pakiet Slim VAT 2, który miał ujrzeć światło dzienne na przełomie stycznia i lutego 2021 r. Ostatecznie rozwiązania, które mają znaleźć się w projekcie zmian, przedstawiono do prekonsultacji przed kilkoma dniami. Kilkanaście zapowiadanych zmian zostało podzielonych na pięć obszarów, ukierunkowanych na: prostsze fakturowanie, przyjazne odliczenie VAT, korzyści i pewność prawa w zakresie VAT w obrocie międzynarodowym, łatwiejszy obrót nieruchomościami oraz poprawę płynności finansowej. Część z rozwiązań, które poddano prekonsultacjom, dotyka również działalności dealerskiej.

Zmieniony ma zostać m.in. termin na złożenie formularza VAT-26. Do tej pory, aby zachować prawo do odliczenia 100 proc. podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, należało złożyć formularz VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z pojazdem. Po wprowadzeniu Slim VAT 2 podatnik będzie składał informację VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z autem – w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres.

Resort finansów zapowiada również kolejne uproszczenia dotyczące faktur. Obecnie nie można ich wystawiać wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Projekt Slim VAT 2 zakłada rozwiązanie, które pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nawet na 60 przed wykonaniem tych czynności. Dużych zmian należy spodziewać się w odniesieniu do faktur korygujących. Resort planuje rezygnację z wymogu umieszczania na takich dokumentach oznaczeń: „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”. Nie trzeba będzie również podawać przyczyny korekty, a także daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty. Zlikwidowana ma zostać też instytucja wystawiania duplikatu faktury.

W pakiecie Slim VAT 2 odniesiono się także do ulgi na złe długi. To konsekwencja październikowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym uznano, że część polskich przepisów jest niezgodne z regulacjami unijnymi. Do tej pory istotną przeszkodą do stosowania przepisów o uldze na złe długi była sytuacja, kiedy na dzień przed złożeniem korekty deklaracji, dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Po zmianach likwidacja lub upadłość dłużnika nie powinna już stanowić przeszkody do odzyskania podatku. Ponadto wydłużeniu ma ulec sam termin na skorzystanie z ulgi na złe długi – z dwóch do trzech lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność (licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona).

Planowane zmiany mają dotyczyć również odliczenia VAT od podróży związanych z działalnością gospodarczą wykonywanych przy wykorzystaniu komunikacji zbiorowej. Obecnie za fakturę uznaje się bilety np. kolejowe czy autobusowe, które dokumentują przejazd na odległość większą niż 50 km. Przy mniejszych odległościach konieczne jest proszenie o fakturę w kiosku albo u kierowcy. Druga odsłona pakietu Slim VAT zniesie limit kilometrów, co umożliwi odliczenie VAT-u także od krótszych przejazdów.

Choć resort finansów opisuje pakiet Slim VAT 2 jako rozwiązanie, które ma ułatwić rozliczenie podatku i znieść zbędne oraz przestarzałe obowiązki, które utrudniały prowadzenie biznesu, może zachodzić obawa, czy nowe przepisy – podobnie jak część rozwiązań zawartych z pierwszej odsłonie pakietu – zamiast uprościć pracę dealerskich działów księgowości, jeszcze mocniej ją skomplikuje. Warto przypomnieć, że jedno z najważniejszych ułatwień pierwszego pakietu Slim VAT miało dotyczyć faktur korygujących „in minus”. Po wydaniu objaśnień Ministerstwa Finansów w tej sprawie okazało się jednak, że większym wyzwaniem niż w przeszłości staje się dokumentacja towarzysząca korekcie (gdy to dealer ją wystawia) oraz wybór okresu rozliczeniowego dla ujęcia faktury korygującej – w sytuacji, gdy dealer ją otrzymuje.

Bardziej obszerne materiały dotyczące pakietu Slim VAT 2 znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów. Opisywane prekonsultacje w sprawie projektu zmian są otwarte dla wszystkich, a uwagi i opinie w tej sprawie można zgłaszać do 1 marca 2021 r.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.