Księgowość

Możliwe 47,5 tys. ulgi w CIT dla dealera – bez ponoszenia kosztów

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 r. podatnicy CIT, czyli między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, polegającej na możliwości odliczenia od przychodu hipotetycznych odsetek od kapitału własnego. Po raz pierwszy z tego rozwiązania można skorzystać w tym roku. Maksymalna kwota hipotetycznych odsetek wynosi 250 tys. zł rocznie, co oznacza, że realnie dealer może zaoszczędzić w ten sposób blisko 50 tys. zł w skali roku.

Co zrobić, aby skorzystać z ulgi? Najważniejsze, by dealer nie wypłacał pieniędzy ze spółki w postaci zysku, tylko przeznaczył ją na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Drugą możliwością jest wniesienie dopłat do spółki przez jej wspólników. Część kwoty wniesionej lub pozostawionej w spółce dealer może wtedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Co istotne, korzystając z tego rozwiązania, korzyści podatkowe mogą osiągnąć także wszystkie podmioty powiązane, które tworzą grupę dealerską. W szczegółach o tym rozwiązaniu mówi Bartosz Mazur, menedżer w firmie Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Ekspert wylicza również kwotę ulgi na przykładzie dealera, który w latach 2018-2019 wygenerował zysk w kwocie 3 mln zł. Wyjaśnia również, jakich działań nie można podejmować, by móc skorzystać z ulgi w CIT oraz jak długo można rozpoznawać koszt podatkowy z tytułu zatrzymanego zysku.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.