Księgowość

Korekty i paragony w nowym JPK – jak ujmować je prawidłowo?

Wejście w życie nowej struktury JPK coraz bliżej. Opisywana przez nas niedawno wątpliwość związana z zasadami oznaczania w ramach nowego JPK faktur, na których widnieje sformułowanie „mechanizm podzielonej płatności” nie jest jedynym znakiem zapytania, jaki pojawia się w kontekście obowiązków, które obejmą dealerów już od 1 października. Kolejne dotyczą m.in. stosowania oznaczeń GTU, także w kontekście faktur korygujących, dokonywania oznaczeń dodatkowych oraz wykazywania w JPK sprzedaży paragonowej.

Jedno z problematycznych zagadnień dotyczy wykazywania w JPK zafiskalizowanej sprzedaży, np. samochodów, na rzecz osób prywatnych. Czy znajdzie tu zastosowanie oznaczenie „FP”? Jak wyjaśnia Marta Szafarowska, partner w firmie Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Krajowej Informacji Skarbowej oznaczenie „FP” może być stosowane wyłącznie w przypadku, w którym wystawiono paragon fiskalny z NIP, a następnie fakturę. Jeśli sprzedaż następuje na rzecz osoby fizycznej nieposiadającej NIP, oznaczenie „FP” w ogóle nie znajdzie zastosowania. Kluczowe bowiem znaczenie ma to, kto jest adresatem faktury i stroną transakcji. Jeżeli więc sprzedaż następuje na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, gdzie konieczna jest fiskalizacja transakcji, to taka transakcja powinna być ewidencjonowana w pliku JPK_VDEK zapisem zbiorczym (z kas fiskalnych) i oznaczana jako „RO”.

W niektórych obszarach wciąż należy jednak poczekać na oficjalne stanowisko organów podatkowych. Dotyczy to choćby tego, czy zestawienia zbiorcze dotyczące sprzedaży fiskalnej, które mają trafić do JPK, powinny mieć charakter dobowy czy miesięczny, oraz tego, czy zestawienia z poszczególnych drukarek fiskalnych powinny być wpisywane osobno czy łącznie – jako jedna kwota ze wszystkich urządzeń. – Obie kwestie nie są uregulowane w przepisach. W przypadku zestawień zbiorczych wydaje się, że powinny być to okresy miesięczne, a nie dobowe. Z kolei w przypadku wątpliwości, która dotyczy tego, czy w zestawieniu powinny pojawiać się osobno dane z poszczególnych kas fiskalnych czy jedna kwota dla wszystkich urządzeń, wydaje się, że może to być jedna wartość ze wszystkich drukarek. W broszurze informacyjnej zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów można przeczytać, że „RO” to oznaczenie dokumentu zbiorczego, zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących. Liczba mnoga sugeruje, że chodzi o dokument zbiorczy miesięczny ze wszystkich kas fiskalnych, ale nie wynika to wprost z przepisów i nie ma na ten temat dodatkowych informacji w broszurze – wyjaśnia Marta Szafarowska. Wspomnianą przez nią broszurę można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk.

Kolejna wątpliwość, którą zasygnalizowała nam jedna z księgowych z firmy dealerskiej, dotyczy ujmowania w nowym JPK korekt sprzedaży. Mowa konkretnie o sytuacji, w której faktura korygująca zostanie wystawiona przed wejściem w życie nowej deklaracji JPK_VAT, ale otrzymanie potwierdzenia jej odbioru nastąpi już po wejściu w życie przepisów, czyli po 1 października 2020 r. Czy taką fakturę korygującą należy oznaczyć kodem GTU, mimo że przy wystawianiu pierwotnej faktury sprzedaży takiego obowiązku nie było? Jak mówi Marta Szafarowska, z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że wskazanym oznaczeniom GTU podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

Inne z pytań dotyczyło tego, czy jeśli pierwotna faktura sprzedaży zawiera oznaczenia GTU, to czy faktura korygująca – w przypadku całkowitego zwrotu towaru – również powinna zawierać stosowne oznaczenia GTU. Marta Szafarowska, wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej, wyjaśnia, że w takiej sytuacji należy iść w ślad za pierwotną fakturę, co oznacza konieczność zastosowania tych samych oznaczeń, które znalazły się na fakturze sprzedaży.

Jeszcze inne pytanie dotyczyło tego, czy oznaczenie „TP” – przewidziane do sytuacji, w których istnieją powiązania między kontrahentami – dealerzy powinni stosować również w transakcjach ze swoimi pracownikami. Jednak – jak wyjaśnia Marta Szafarowska – oznaczenie „TP” nie znajdzie zastosowania w kontekście transakcji z pracownikami. – Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 15 października 2019 r. odwołują się do relacji z podmiotami powiązanymi, ale tylko w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych. Jeśli tylko dany pracownik nie jest jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem firmy, to dealer nie utrzymuje z nim relacji, które nakładałyby obowiązek stosowania oznaczenia „TP”, ponieważ to oznaczenie nie dotyczy powiązań o charakterze pracowniczym – wyjaśnia Marta Szafarowska.

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące nowej struktury JPK zaczną obowiązywać za niemal równo dwa miesiące. W kolejnych tygodniach można spodziewać się kolejnych wyjaśnień związanych ze stosowaniem tych przepisów, dlatego temat JPK na pewno będzie poruszany w kolejnych wydaniach „Biuletynu”.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.