Księgowość

Jest Tarcza 2.0. Jakie mechanizmy dla dealerów?

Od soboty obowiązują przepisy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, które składają się na tzw. Tarczę 2.0. Wśród przyjętych rozwiązań są również takie, z których będą mogli skorzystać dealerzy – w szczególności firmy zatrudniające od 10 do 49 osób oraz te, które korzystają z „samozatrudnienia”. W ustawie znalazły się również zapisy o powierzeniu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Ze wsparcia PFR-u mają skorzystać też duzi przedsiębiorcy.

Z perspektywy pracowników dealerów, którzy pracują w oparciu o własną działalność gospodarczą i rozliczają się z pracodawcą na zasadach B2B, najważniejszą zmianą jest możliwość trzykrotnej (zamiast jednorazowej – jak przewidywała Tarcza 1.0) wypłaty świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł i rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS dla podmiotów, które rozpoczęły działalność między lutym a kwietniem 2020 r. Mali przedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające mniej niż 50 osób, mogą skorzystać z kolei ze zwolnienia (w wysokości 50 proc.) składek na ZUS na okres od marca do maja. W przypadku podmiotu, który zgłasza do ZUS 40 ubezpieczonych, których wynagrodzenie to średnio 3 tys. zł brutto, oznacza to oszczędność na poziomie 12 tys. zł w skali miesiąca.

Jakie mechanizmy pomocowe Tarcza 2.0 przewiduje dla małych i średnich firm, czyli takich, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i osiągają obrót do 50 mln euro? Ta grupa dealerów będzie mogła wystąpić z wnioskiem do Agencji Rozwoju Przemysłu o leasing operacyjny na refinansowanie posiadanych leasingów komercyjnych, pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym oraz pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności.

Tarcza 2.0 wprowadza również nowe rozwiązanie, polegające na możliwości odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę od składek na ubezpieczenie. Z tego rozwiązania może skorzystać każdy dealer, jeśli spełni trzy warunki. Pierwszy z nich to złożenie stosownego wniosku w terminie obowiązywania stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego) albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Drugim warunkiem jest to, by wniosek dotyczył składek za okres przypadający od 1 stycznia 2020 r., które albo nie zostały jeszcze opłacone (choć upłynął ich termin płatności), albo zostały opłacone, ale po terminie, co wiąże się z powstaniem odsetek. Ostatnim warunkiem jest wskazanie względów gospodarczych, które przemawiają za odstąpieniem od pobrania odsetek za zwłokę. W przypadku dealera takie względy to choćby spadki sprzedaży samochodów i usług serwisowych, które przełożyły się na obniżenie obrotów, czego przyczyną były m.in. wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się ze względu na pandemię koronawirusa.

Czy dealerzy mają szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosków? – Dealerzy powinni móc skorzystać z tego rozwiązania, jeśli tylko spełnią warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ZUS poinformuje o odstąpieniu od pobierania odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku – wyjaśnia Małgorzata Sobońska-Szylińska, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Gekko Taxens. Jeśli ZUS podejmie negatywne rozstrzygnięcie, wyda decyzję, od której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W samej Tarczy 2.0. brak jest natomiast rozwiązań dla dużych firm. – Dealer, który jest dużym przedsiębiorcą (liczba zatrudnianych powyżej 250, wysokość rocznych obrotów powyżej 50 mln euro) będzie jednak zapewne mógł liczyć na skorzystanie z Tarczy Finansowej, czyli programów wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach środków finansowych otrzymanych przez Polskę z Unii Europejskiej. Duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się m.in. o preferencyjne pożyczki – mówi Małgorzata Sobońska-Szylińska. Dodaje, że wsparcie z PFR ma objąć także mniejszych przedsiębiorców, dając im możliwość skorzystania z subwencji zwrotnych w wysokości do 3,5 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorców oraz do 342 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Udzielane subwencje mogą zostać umorzone aż do 75 proc. Warto jednak zaznaczyć, że zgodę na realizację programu realizowanego przez PFR musi wyrazić najpierw Komisja Europejska.

Tekst przygotowany we współpracy z Gekko Taxens M. Sobońska-Szylińska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.