Księgowość

Jakie kary grożą za błędy w JPK i jak ich uniknąć?

JPK_V7 jest bardziej szczegółowy niż poprzednio obowiązujący plik, co sprawia, że dużo łatwiej w nim o nieprawidłowości. Ma to tym większe znaczenie, że za błędy mogą grozić przedsiębiorcom kary finansowe. O jakich kwotach mowa i jak ustrzec się przed karami?

Fiskus może ukarać nas za źle przyporządkowane kody – mowa o kwocie 500 zł za każdy popełniony błąd. Co więcej, także w sytuacji, gdy podatnik sam zauważy nieprawidłowości w przesłanym pliku JPK_V7, ale nie dokona korekty w ciągu 14 dni, będzie podlegał karze administracyjnej. Od razu jednak uspokajamy: kary obejmują najpoważniejsze błędy, które utrudniłyby fiskusowi analizę danych, choć z drugiej strony nie udostępniono żadnego katalogu, który mówiłby, jakie błędy są dopuszczalne, a jakie nie, więc mimo wszystko zalecamy dużą rozwagę. O tym, czy otrzymamy karę bądź nie decyduje Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Dodajmy, że przepisy przewidują także odpowiedzialność karną skarbową. Ma to miejsce, kiedy nie złożymy JPK w terminie lub nie zrobimy tego w wymaganym formacie, a ponadto, gdy złożony przez nas JPK będzie zawierał nierzetelne czy też wadliwe dane. Za wykroczenie skarbowe grozi kara od 280 zł do 56 000 zł, zaś za przestępstwo skarbowe – od 933,33 zł nawet do 26 milionów złotych!

CO SIĘ DZIEJE Z PLIKIEM JPK_V7

Plik JPK_V7 to dokument elektroniczny przesyłany do Urzędu Skarbowego w jednolitym schemacie XML, co pozwala na szybkie sprawdzenie zawartych w nim danych. Wstępna analiza odbywa się automatycznie przy użyciu narzędzi informatycznych. Taka analiza obejmuje weryfikację transakcji wykazanych w JPK z pozostałymi deklaracjami VAT za analogiczny okres oraz statusu podmiotów biorących udział w wykazanych transakcjach i prawa do odliczenia podatku (automatyczna kontrola krzyżowa), a poza tym kwot transakcji wykazanych w plikach JPK złożonych przez kontrahentów podatnika.

W razie wykrycia nieprawidłowości zostaje wygenerowany raport niezgodności, któremu przygląda się pracownik Urzędu Skarbowego. Jeśli plik JPK zawiera błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji, to podatnik otrzymuje wezwanie do złożenia korekty bądź wyjaśnienia – i ma na to 14 dni od daty otrzymania wezwania.

JAKIE KODY?

Najbardziej interesuje nas prawidłowe oznaczanie kodami GTU_07, odnoszącymi się do dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 i CN 8708 10. Ministerstwo Finansów precyzuje: „Grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 (podklasa – przyp. red.) mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej”.

Przypomnijmy: pole działania dealerów obejmuje głównie pojazdy o kodach CN 8703 [samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją CN 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz wyścigowymi] i CN 8704 (pojazdy silnikowe do transportu towarów).

Podsumowując, za błędy w JPK grozi nam zazwyczaj kara 500 zł za każdą jednorazową pomyłkę, choć w teorii taką kwotę zapłacimy tylko w wypadku najpoważniejszych błędów, trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której urząd karze przedsiębiorcę za każdą literówkę. Z punktu widzenia dealera, najważniejszym aspektem w wypadku uniknięcia kar jest właściwe oznaczanie dokumentów kodami GTU_07.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.