Księgowość

Jak radzić sobie z korektami błędnych paragonów?

Istnieją różne rodzaje pomyłek, które mogą zdarzyć się przy wystawianiu paragonu. Najmniej uciążliwe do poprawy są tzw. oczywiste pomyłki, w wypadku pomyłek związanych np. z błędną stawką VAT, procedura działania jest już bardziej skomplikowana.

CZYM JEST OCZYWISTA POMYŁKA?
Zrobienie korekty jest najprostsze, kiedy dojdzie do oczywistej pomyłki, czyli gdy np. zamiast 1000 zł za naprawę samochodu wpiszemy omyłkowo 100 zł. Warto podkreślić, że Ministerstwo Finansów nie definiuje jednoznacznie, czym jest oczywista pomyłka. Podatnikom pozostaje więc kierowanie się interpretacjami indywidualnymi. I tak np. w interpretacji indywidualnej z 12 lutego 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że oczywista pomyłka to pomyłka, która jest łatwa do zauważenia, a oczywistość omyłki nasuwa się każdemu bez potrzeby dodatkowych ustaleń czy dokumentów. Kiedy zauważymy oczywistą pomyłkę, powinniśmy odebrać klientowi oryginalny paragon i niezwłocznie zewidencjonować ponownie prawidłowo sprzedaż w kasie rejestrującej. W obrębie ewidencji wskazujemy tym samym błędnie zewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego), dołączając zwięzły opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz oryginał paragonu fiskalnego potwierdzający dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła pomyłka.

POMYŁKA ZAUWAŻONA PO CZASIE

Co w sytuacji, gdy pomyłka nie zostanie jednak zauważona od razu, tylko znacznie później? Po dłuższym czasie od sprzedaży nie jest możliwe stwierdzenie błędów w ewidencji prowadzonej przy użyciu kas rejestrujących (np. dotyczących rodzaju towaru czy jego ilości). Pomimo że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (po wydrukowaniu paragonu), to możemy dokonać korekty za pomocą innych urządzeń księgowych, stosując ewidencję korekt. Dodajmy, że przepisy nie precyzują jednak wyglądu takiej korekty. Wiadomo jedynie, że ewidencja korekt powinna zawierać przynajmniej dane podatnika (łącznie z jego adresem), NIP, dane kasy fiskalnej (numer ewidencyjny, unikatowy i fabryczny), numer paragonu podlegający korekcie, dane towaru (ze stawką VAT), uzasadnienie dokonania korekty, a także wartość sprzedaży przed korektą oraz po korekcie. Do ewidencji dołączamy oczywiście oryginał błędnego paragonu. Co ważne, ewidencja korekt w pliku JPK_V7 powinna być oznaczona symbolem „RO”, tak jak w łącznym raporcie okresowym z kasy.

BŁĘDNA STAWKA VAT

Jak postępować, gdy na kasie dojdzie do zakwalifikowania błędnej stawki VAT, gdzie np. zamiast stawki 23-procentowej mamy stawkę 8-procentową? W wypadku zaniżenia stawki VAT na paragonie fiskalnym konieczne jest wykazanie w deklaracji prawidłowej kwoty VAT oraz zapłacenie jej do urzędu skarbowego. Korekty dokonujemy w deklaracji VAT, już bez konieczności ujmowania różnicy na kasie fiskalnej. Jeśli chodzi zaś o zawyżenie podatku VAT, to przepisy nie wskazują, w jaki sposób powinniśmy postępować – należy sugerować się interpretacjami indywidualnymi. Dyrektor KIS wskazuje w interpretacjach indywidualnych, że jeśli podatnik nie zwróci nabywcy różnicy w cenie odpowiadającej wysokości zawyżonego VAT, to nie można dokonać korekty, gdyż prowadziłoby to do bezpodstawnego (nie ponosimy ciężaru podatkowego) wzbogacenia się. Zdarzały się jednak również przypadki interpretacji na korzyść podatnika, więc ciężko mówić tu o jednolitej linii orzeczniczej.

PODSUMOWANIE

1. Korekta jest najmniej uciążliwa w wypadku tzw. oczywistej pomyłki, która nie pozostawia żadnych wątpliwości organom podatkowym. Przykładem jest sytuacja, kiedy zamiast 1000 zł za naprawę samochodu wpiszemy omyłkowo kwotę 100 zł.

2. Oczywista pomyłka wymaga szybkiego działania. Gdy już zauważymy oczywistą pomyłkę, powinniśmy odebrać klientowi oryginalny paragon i zewidencjonować ponownie prawidłowo sprzedaż w kasie rejestrującej.

3. W wypadku pomyłki, która nie została zauważona od razu, możliwe jest dokonanie korekty za pomocą ewidencji korekt.

4. Kiedy zaniżymy stawkę VAT na paragonie fiskalnym konieczne jest wykazanie w deklaracji prawidłowej kwoty VAT oraz zapłacenie jej do urzędu skarbowego. Korekty dokonujemy w deklaracji VAT, już bez konieczności ujmowania różnicy na kasie fiskalnej. Jeśli chodzi zaś o zawyżenie podatku VAT, to przepisy nie wskazują, w jaki sposób powinniśmy postępować, więc należy sugerować się interpretacjami indywidualnymi.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.