Księgowość

Jak określić datę wykonania naprawy, gdy nie dysponujemy jeszcze zaakceptowanym kosztorysem?

Z kosztorysami wiąże się często wiele komplikacji, którym będziemy przyglądać się jeszcze wielokrotnie w naszym biuletynie. Dziś weźmiemy na tapet sytuację, gdy do dealerskiego działu blacharsko-lakierniczego trafia rozbite auto klienta, które należy doprowadzić do używalności. Warsztat zabiera się do pracy i następnego dnia samochód jest już gotowy do odbioru. Jak bywa w wielu przypadkach, najpierw w systemie DMS przygotowywany jest dokument sprzedaży, a dopiero w trakcie jego zapisywania (zatwierdzania) następuje fiskalizacja na kasie. Jaka powinna być więc data wykonania usługi naprawy blacharsko-lakierniczej, kiedy nie dysponujemy jeszcze zaakceptowanym kosztorysem?

Moment powstania obowązku

Kluczowa w tej sytuacji jest odpowiedź na pytanie, czy samochód został już doprowadzony do stanu, którego oczekiwał konsument. Pamiętajmy jednak, że choć naprawa blacharsko-lakiernicza mogła już teoretycznie zostać wykonana, to na potrzeby księgowości dużo ważniejsza jest kwestia tego, czy pomimo braku zaakceptowanego kosztorysu mógł powstać już obowiązek podatkowy, dla którego powstania kluczowe jest przede wszystkim ustalenie podstawy opodatkowania.

W teorii dopóki nie zaakceptowano kosztorysu, dopóty moglibyśmy twierdzić, że nie została ustalona podstawa opodatkowania. Pozwalałoby to czysto hipotetycznie na odraczanie w czasie wykazywania wszelkich usług dla celów podatku VAT. Dlatego, gdy klient nie zaakceptował kosztorysu, nie powinniśmy podejmować się realizacji usługi. Takie sytuacje to jednak wyjątek. Z reguły zakład ubezpieczeniowy najpierw akceptuje kosztorys – i dopiero wówczas przeprowadzamy naprawę. Istnieją sytuacje, w których wstępne uzgodnienia kosztorysu nie mają pisemnego potwierdzenia, a są dokonywane wyłącznie ustnie. W takich sytuacjach moment wykonania usługi stanowi czas zakończenia naprawy i wydania samochodu klientowi.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy o VAT (art. 106 i ust. 1) fakturę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi czy dostawie towaru. Przez datę wykonania usługi rozumiemy chwilę zakończenia wszystkich czynności, do których wykonania był zobowiązany wobec klienta dealer. Dodajmy, że w wypadku faktur zaliczkowych wskazujemy datę otrzymania zaliczki. Oczywiście, jeśli z danym kontrahentem w ciągu miesiąca zawarto więcej niż jedną transakcję, możemy ograniczyć się do pojedynczej zbiorczej faktury dokumentującej wszystkie transakcje z danego miesiąca.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.