Księgowość

Fiskus potwierdza: zastępcze z pełnym odpisem i bez ewidencji

Ostatnie tygodnie obrodziły w interpretacje interesujące z perspektywy dealerów. Najpierw fiskus potwierdził brak konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru korekty oraz brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy zakupie samochodów – niezależnie od tego, czy znajduje się na niej oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” i czy jest na niej wyszczególnione wyposażenie dodatkowe. Teraz przyszedł czas na interpretację dotyczącą możliwości odliczania przez dealera pełnej kwoty podatku VAT od wydatków na samochody zastępcze bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Interpretacja została wydana dla firmy dealerskiej, która stanowi część większej grupy. W jej skład wchodzi również inna spółka, która specjalizuje się w wynajmie samochodów. By ograniczyć koszty związane z organizacją parku samochodów zastępczych, które są udostępniane klientom na czas naprawy w serwisie mechanicznym lub blacharsko-lakierniczym, dealer postanowił wynajmować pojazdy zastępcze od wspomnianej spółki wynajmu, a następnie udostępniać je swoim klientom. Wynajem samochodów zastępczych klientom ma mieć charakter odpłatny, przy czym w niektórych przypadkach koszt ten zostanie wykazany w osobnej pozycji na fakturze, w innych zaś – zostanie wliczony do wartości wykonywanej naprawy pojazdu klienta. Dealer wystąpił z wnioskiem o interpretację, w którym chciał potwierdzić, że od ponoszonych przez niego wydatków związanych z pojazdami zastępczymi będzie mu przysługiwało prawo do pełnego odliczenia kwoty VAT, a przy tym nie będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu aut zastępczych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z dealerem, choć wskazał, że pełne odliczenie VAT-u bez prowadzenia ewidencji jest możliwe przy spełnieniu określonych warunków. Jakich?

Dealer podkreślał, że pojazdy zastępcze spełniają wszelkie przesłanki do uznania ich za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Zasady korzystania z tych aut zostaną określone w regulaminie. Jego postanowienia wyłączą możliwość wykorzystywania wynajętych pojazdów zastępczych na cele niezwiązane z wynajmem samochodów. Z aut zastępczych nie będą mogli korzystać pracownicy dealera, a więc wyeliminowane zostanie ryzyko wykorzystania ich do celów prywatnych. Dodatkowe zabezpieczenie będzie stanowić umowa najmu pojazdu zastępczego, która wskaże m.in. opłatę z tytułu korzystania z pojazdu zastępczego, którą ponosi klient serwisu, czas obowiązywania umowy, sposób i miejsce wydania pojazdu zastępczego, konieczność sporządzania protokołu przekazania samochodu klientowi, zasady ponoszenia kosztów bieżącej eksploatacji (będą one ponoszone bezpośrednio przez klienta, w szczególności wydatki na paliwo) oraz sposób i miejsce zwrotu pojazdu. Kolejne zabezpieczenie to polisa ubezpieczeniowa samochodu zastępczego, która potwierdzi, że pojazd jest ubezpieczony na potrzeby związane z wynajmem zarobkowym w ramach działalności gospodarczej i będzie pełnił funkcję auta zastępczego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wziął pod uwagę, że postanowienia umowy najmu samochodu podpisywanej pomiędzy dealerem a spółką wynajmu będą wskazywać na to, że celem usługi jest odpłatne udostępnienie pojazdu konkretnemu klientowi w charakterze samochodu zastępczego, a dane auto będzie wynajmowane wyłącznie na czas świadczenia przez dealera usługi serwisu i naprawy. Organ zauważył również, że umowie będzie towarzyszył regulamin udostępniania pojazdów zastępczych, którego zapisy wyłączą możliwość używania opisywanych pojazdów na cele niezwiązane z prowadzoną przez dealera działalnością, a w szczególności nie będą one dostępne dla pracowników serwisu. Dyrektor KIS stwierdził zatem, że dealer podjął wystarczające działania, by wykluczyć możliwość użycia samochodów do celów prywatnych i wobec tego zgodził się ze stanowiskiem dealera, który twierdził, że spełnia warunki, które umożliwiają mu pełne odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki za wynajem samochodów zastępczych.

A co z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? W tym kontekście fiskus przywołał art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT, który przewiduje, że obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. W tym kontekście kluczowe jest zatem to, że pojazdy zastępcze będą przeznaczone wyłącznie na cele najmu klientom serwisu, co znajdzie odzwierciedlenie w stosownej umowie, której wymagają przepisy ustawy VAT. Organ zgodził się więc także z drugą częścią stanowiska dealera i potwierdził, że w omawianym przypadku nie będzie miał on obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, która potwierdzałaby wykorzystanie samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.