Księgowość

Faktury sprzedaży a paragony z numerem NIP – w jakich sytuacjach należy je wystawiać?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami, dealerzy mogą wystawić fakturę do paragonu tylko, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Ma to na celu zapobieganie wystawianiu tzw. pustych faktur. I choć zmiany w przepisach obowiązują już od ponad roku (a konkretnie od 1 stycznia 2020 r.), to nadal rodzą liczne wątpliwości, które postaramy się rozwiać.

Od 1 stycznia 2020 r. w wypadku sprzedaży na rzecz firmy dealer wystawić może fakturę do paragonu, o ile na paragonie potwierdzającym sprzedaż znajduje się NIP nabywcy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy osoba, która nie założyła jeszcze przedsiębiorstwa, dokonuje zakupów w ramach przyszłej działalności gospodarczej. Co wtedy? Dotychczas nabywca, już po założeniu firmy, mógł poprosić o wystawienie faktury do paragonu, zyskując tym samym możliwość odliczenia podatku VAT. Nowelizacja ustawy o VAT zmienia jednak powyższe zasady, powodując, że nabywca nie może uzyskać faktury do paragonu, który nie zawiera jego numeru NIP (a takowego, rzecz jasna, nie posiada osoba, która jeszcze nie zarejestrowała przedsiębiorstwa, choć robi zakupy na jego rzecz).

ZAKUPY DO KWOTY 450 ZŁ

Jeśli kwota zakupu dokonanego przez przedsiębiorcę posiadającego NIP nie przekracza 450 zł, to możemy wówczas potraktować paragon fiskalny jako fakturę uproszczoną, tym samym nie będzie konieczne wystawianie dodatkowego dokumentu, tj. standardowej faktury. Nawet jeżeli więc nabywca zażąda później faktury do paragonu, do niczego nas to nie zobowiązuje. Resort finansów wyjaśnia, że jedna sprzedaż nie może być dokumentowana dwoma fakturami, tj. fakturą uproszczoną (paragon z NIP) i fakturą standardową. Co więcej, jeżeli dealer wystawi fakturę do paragonu, choć takowa nie zawiera NIP-u, to po jego stronie powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynoszące 100 proc. podatku VAT wykazanego na fakturze. Innymi słowy, firma dealerska będzie zobligowana do odprowadzenia podwójnej kwoty należnego podatku VAT.

A co z fakturami zbiorczymi? Ministerstwo tłumaczy, że wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone nie jest możliwe. Wynika to z tego, że skoro takie paragony są traktowane jako faktury, to siłą rzeczy nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury. Faktura zbiorcza dokumentuje bowiem sprzedaż towarów lub usług z danego miesiąca bądź innego okresu rozliczeniowego, lecz nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej.

Bywa też, że sprzedaż zostaje zewidencjonowana na kasie fiskalnej, gdzie stroną transakcji był przedsiębiorca, ale sprzedawca o tym nie wiedział (choć takie przypadki raczej rzadko dotyczą branży dealerskiej). Rozwiązaniem jest wtedy, zgodnie z wyjątkiem przewidzianym przez ustawodawcę, wystawienie faktury do paragonu. Mamy na to czas do piętnastego dnia kolejnego miesiąca (o ile żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość czy część zapłaty) albo nie później niż piętnastego dnia od dnia zgłoszenia żądania (o ile żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość czy część zapłaty). Lecz gdy klient zwróci się z żądaniem wystawienia faktury po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towaru, wykonanie usługi lub otrzymanie całości bądź części zapłaty, dealer nie ma już obowiązku wystawiania faktury do paragonu.

JPK V7 Z OZNACZENIEM FP

Przejdźmy na koniec do kwestii technicznych. Jeśli wystawiamy fakturę sprzedaży do paragonu, to musimy wykazać ją zgodnie z datą jej wystawienia w części ewidencyjnej struktury JPK V7 z oznaczeniem FP. Wykazujemy dokument tylko w celach ewidencyjnych, bo oczywiście sama faktura nie zwiększa kwoty sprzedaży i należnego podatku VAT. Przychód z danej sprzedaży wykazuje się zaś w okresie zgodnym z powstaniem obowiązku podatkowego za pomocą wartości sprzedaży łącznej zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej na podstawie ŁRO.

PODSUMOWANIE

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych punktów, o których warto pamiętać:

1. Jeśli kwota zakupu nie przekracza 450 zł, to możemy wówczas potraktować paragon fiskalny jako fakturę uproszczoną (transakcje B2B). Nawet kiedy nabywca zażąda później faktury do paragonu, nie jesteśmy zobowiązani do jej wystawienia.

2. Przy wystawianiu faktury sprzedaży do paragonu musimy wykazać ją zgodnie z datą jej wystawienia w części ewidencyjnej struktury JPK V7 z oznaczeniem FP. Sama faktura nie zwiększa rzecz jasna kwoty sprzedaży i należnego podatku VAT.

3. Przychód z danej sprzedaży wykazujemy z kolei w okresie zgodnym z powstaniem obowiązku podatkowego za pomocą wartości sprzedaży łącznej zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej na podstawie ŁRO.

4. Jeżeli sprzedaż zostaje zewidencjonowana na kasie fiskalnej, a tymczasem stroną transakcji był przedsiębiorca, podczas gdy sprzedawca o tym nie wiedział, to – w ramach wyjątku – wystawiamy na żądanie nabywcy fakturę do paragonu, chyba że upłynął okres trzech miesięcy od sprzedaży towaru czy wykonania usługi.

5. Nie ma możliwości, by móc wystawić faktury zbiorcze do paragonów fiskalnych będących fakturami uproszczonymi.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.