Księgowość

Ewidencjonowanie obrotu. Wyniki ankiety

Tydzień temu pod lupę wzięliśmy zagadnienie ewidencjonowania obrotu z transakcji z klientami firmowymi. Spytaliśmy Państwa, czy takie transakcje ewidencjonowane są – oprócz faktury – także za pomocą kasy rejestrującej. Wyniki są interesujące.

Czy wszystkie (lub większość) transakcji z klientami firmowymi jest ewidencjonowana – oprócz faktury – także przy pomocy kasy rejestrującej?

wyniki_ankiety_ewidencjonowanie

 

Blisko dwie trzecie z Państwa odpowiedziało twierdząco. Jakie może mieć to skutki? Do tej pory ewidencjowanie wszystkich transakcji za pomocą kasy rejestrującej było praktyką bezpieczną. Nie wymagało to bowiem dokładnego weryfikowania klienta pod kątem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Tymczasem w projekcie zapowiadanej ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej znalazł się zapis, który mówi, że przychód ze sprzedaży detalicznej w przypadku sprzedawcy detalicznego będzie określany w oparciu o wielkość obrotu zewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących.

Jeśli zapis znalazłby się także w ostatecznej wersji ustawy (a akurat pod adresem tego punktu krytyki nie słychać), oznaczałoby to, że przychód ze sprzedaży detalicznej mógłby być równy sumie transakcji zewidencjowanych za pomocą kasy rejestrującej, co w oczywisty sposób mogłoby zwiększyć podstawę opodatkowania. W takim wypadku wielu dealerów stanęłoby przed koniecznością zmiany sposobu ewidencjonowania transakcji z klientami firmowymi.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.