Księgowość

Czynny żal niezbędny przy błędach w JPK

Choć przepisy dotyczące nowej struktury JPK weszły w życie 1 października ubiegłego roku, nadal budzą wątpliwości. Działy księgowości zastanawiają się m.in. jak interpretować przepis, mówiący o 14 dniach na dokonanie korekty JPK, a także czy w razie korekty JPK zachodzi konieczność złożenia czynnego żalu.

Jeżeli chodzi o 14-dniowy termin na dokonanie korekty JPK, sprawa jest prosta. W tym kontekście kluczowe są dwa przepisy. Pierwszy zobowiązuje podatnika do skorygowania JPK w przypadku, gdy stwierdzi on, że znajdują się w nim błędy. Ma on na to 14 dni od zidentyfikowania pomyłki. Drugi termin 14-dniowy dotyczy sytuacji, w których to organ podatkowy stwierdzi ewentualne nieprawidłowości. Wówczas przedsiębiorca ma 14 dni na korektę lub wykazanie, że złożony JPK jest wolny od błędów. Termin ten liczony jest od daty otrzymania wezwania.

Bardziej skomplikowana jest sytuacja w kontekście obowiązku złożenia czynnego żalu. Dlaczego? – Jak wiadomo, nowy JPK składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego część ewidencyjna traktowana jest jako księga. Od 1 października 2020 r. w Kodeksie karnym skarbowym funkcjonuje artykuł 61a, który przewiduje, że złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi, spóźnienie się lub jej niezłożenie traktowane jest jako przestępstwo bądź – w sprawach mniejszej wagi – wykroczenie skarbowe. W związku z wprowadzeniem tego przepisu każda korekta części ewidencyjnej oznacza, że z formalnego punktu widzenia pierwotnie złożona księga była nierzetelna lub wadliwa. W takiej sytuacji przed sankcjami na gruncie Kodeksu karnego skarbowego dealera może uchronić złożenie czynnego żalu – wyjaśniała Marta Szafarowska podczas grudniowego szkolenia Dealerskiej Akademii Podatkowej.

Ekspertka zaznaczała jednak, że liczy na to, że Ministerstwo Finansów jeszcze raz przenalizuje uchwalone przepisy i potwierdzi, że w takich przypadkach nie ma potrzeby składania czynnego żalu. Wiele wskazuje na to, że taki scenariusz faktycznie się zrealizuje. W odpowiedzi udzielonej „Dziennikowi Gazecie Prawnej” resort potwierdził, że prowadzi prace nad możliwością rozszerzenia stosowania art. 16a Kodeksu karnego skarbowego w sytuacji złożenia przez podatnika korekty JPK_VAT dotyczącej części ewidencyjnej. Przypomnijmy, że wspomniany przepis przewiduje, że w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej podatnik nie podlega sankcjom. Aktualnie przepis ten dotyczy jednak wyłącznie części deklaracyjnej nowego JPK.

Kiedy prawo zwolni przedsiębiorców z konieczności składania czynnego żalu przy składaniu korekty JPK? Tego nie wiadomo. Według Ministerstwa Finansów decyzja w zakresie zmian legislacyjnych może zapaść dopiero po zakończeniu analiz.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.