Księgowość

Czy wigilię firmową można rozliczyć jako koszt?

Tak, wigilia firmowa może zostać rozliczona jako koszt podatkowy, choć by było to możliwe, należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

Przede wszystkim, tego rodzaju impreza firmowa, jak wskazują organy skarbowe, powinna mieć jasno określony cel motywacyjno-integracyjny, nie zaś konsumpcję lub przebywanie w swojej obecności „jako cel sam w sobie” (polecamy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB5/423-22/12-2/JC). W praktyce oznacza to, że kolacja wigilijna stanie się kosztem podatkowym, pod warunkiem, że przyczyni się do zwiększenia wydajności pracowników, a tym samym powiększenia przychodów dealera. Możemy udowodnić to poprzez przygotowanie choćby krótkiego raportu będącego ogólnym zarysem spotkania i jego celu (np. integracja zespołu i przedstawienie bieżących wyników). Jeśli więc firmowa kolacja wigilijna może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracowników i ich integracji, a w następstwie rozwoju przedsiębiorstwa, to wydatek można uznać za koszt podatkowy.

WIGILIA DLA KONTRAHENTÓW
Co w sytuacji, gdy dealer zaprasza na spotkanie wigilijne kontrahentów? Wówczas, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23, wydatki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Przepisy mówią bowiem, że kosztami nie będą wydatki poniesione na reprezentację (na gruncie podatkowym reprezentacja to, w uproszczeniu, występowanie w imieniu firmy wiążące się z okazałością, gdzie celem jest wywołanie dobrego wrażenia), zwłaszcza gdy mowa o wydatkach poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, łącznie z alkoholem. Owszem, możliwe jest wliczenie do kosztów poczęstunku, w którym uczestniczą kontrahenci, ale tylko, gdy cel i temat prowadzonych rozmów będzie dotyczył zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, tak więc kolacja wigilijna zasadniczo się w to nie wpisuje.

PODATEK VAT OD USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Dodajmy, że prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przysługuje przedsiębiorcom w takiej części, w której wydatek służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, przy czym wyjątkiem jest podatek VAT od usług gastronomicznych (czyli podanie określonego posiłku odbywa się w miejscu jego przygotowania, czyli np. w restauracji.) Jeżeli więc organizujemy wigilię firmową w lokalu, który przygotowuje i podaje jedzenie, to wówczas nie odliczymy pełnego VAT znajdującego się na fakturze.

PODSUMOWANIE

Art. 15 ust. 1 daje możliwość odliczenia dealerowi wigilijnej kolacji firmowej, która poprawi atmosferę, zintegruje zespół i zmotywuje go do dalszej pracy. Choć pamiętajmy, żeby sprawdzić, czy dany rodzaj wydatków nie został wymieniony w katalogu zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT (odpowiednio w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT), gdzie znajduje się lista wydatków, które nawet jeżeli mają bezpośredni wpływ na uzyskiwany przychód, to nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. W liście wymienione są m.in. koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Warto też zwrócić uwagę na ważny punkt interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-119/07-2/MC: „(…) do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych przeznaczonych tylko dla pracowników. Zatem wydatki na zorganizowanie spotkań wigilijnych, w których oprócz pracowników uczestniczą osoby im towarzyszące lub członkowie ich rodzin, można uznać za koszt uzyskania przychodu jedynie w części przeznaczonej dla pracowników, jeżeli istnieje możliwość ich wydzielenia”. Innymi słowy, gdy tylko część poniesionych wydatków będzie kosztem podatkowym, to należy wyodrębnić ich wartość z całości środków poprzez określenie kwoty przypadającej na pracowników i osoby spoza firmy (jeśli nie ma podstaw do ich rozliczenia w kosztach).

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.