Księgowość

Czy dealer powinien występować o zwrot nadwyżki VAT?

Sytuacja, w której u dealera pojawia się nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, nie należy do rzadkości. Dealerzy, którzy z taką sytuacją zetknęli się pod koniec ubiegłego roku, spodziewali się zapewne, że nadwyżka ta zostanie skonsumowana bieżącą sprzedażą, która będzie miała miejsce w 2020 r. Z powodu znacznego spowolnienia sprzedaży, w niektórych przypadkach do wspomnianej konsumpcji nadwyżki jednak nie dochodzi. Czy w obliczu takiej sytuacji wystąpienie o zwrot powstałej nadwyżki będzie zasadnym rozwiązaniem? Czy w związku z ograniczonym sposobem działania organów podatkowych dealerzy mogą liczyć na przychylniejsze traktowanie w kontekście ewentualnych czynności kontrolnych? A może nadwyżka zostanie co prawda szybko zwrócona, ale kontrola nastąpi po zakończeniu epidemii? Na te pytania odpowiada Marta Szafarowska, wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej.

Oprócz przekazania wskazówek w zakresie występowania o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, Marta Szafarowska omawia również wyroki sądów, które z pewnością zainteresują każdego dealera, który składał dotychczas deklarację IFT-2R. Wspomniane wyroki sądów dotyczą podatku u źródła od usług ubezpieczeniowych. Zwalniają one dealerów, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe na rzecz zagranicznych agentów, z obowiązku uzyskania certyfikatu rezydencji oraz złożenia wspomnianej deklaracji IFT-2R. Ekspert odpowiada również na pytanie dotyczące księgowania dodatkowych kosztów związanych z wydatkami na sprzedawane samochody (akcesoria, przedłużone gwarancje, prowizje itd.) i zapowiada rozwinięcie tego – ważnego dla dealerów – tematu podczas nadchodzącego szkolenia dla dealerskich działów księgowości i kadr.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.