Wydarzenia

Zmieniasz przeznaczenie części? Konieczna korekta!


Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok dotyczący wielu dealerów. Sprawa dotyczy zmiany przeznaczenia części zamiennych – początkowo traktowanych jako towary handlowe, ale ostatecznie wykorzystanych do napraw samochodów użytkowanych w systemie mieszanym. Niestety orzeczenie jest niekorzystne dla dealerów. NSA uznał, że w takich sytuacjach są oni zobowiązani do dokonania korekty podatku naliczonego przy zakupie takich części.

Temat opisywaliśmy na łamach „Biuletynu” kilkakrotnie. Wszystko z uwagi na odmienne orzecznictwo. Sprawa zaczęła się jeszcze w 2015 r. Dealer świadczący usługi serwisowe wystąpił o interpretację, w której zapytał o konieczność korygowania podatku VAT od zakupu części kupionych w celu ich dalszej odsprzedaży w sytuacji, gdy następuje zmiana ich pierwotnego przeznaczenia i są one wykorzystane przy naprawach np. samochodów demonstracyjnych, wobec których nie stosuje się pełnego odpisu VAT-u. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że w związku ze zmianą przeznaczenia (z towarów handlowych na towary użyte do naprawy samochodów, w stosunku do których spółka nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej), zmianie ulega również prawo do odliczenia podatku VAT. W interpretacji można było również przeczytać, że w takich sytuacjach dealer zobowiązany jest do skorygowania podatku naliczonego, a korekta powinna dotyczyć okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiła zmiana sposobu wykorzystania zakupionych części.

Jak sytuacja potoczyła się dalej? Warszawska interpretacja została uchylona przez stołeczny Sąd Administracyjny. Sędziowie uznali, że obowiązujące przepisy nie mówią nic o obowiązku dokonania korekty, w sytuacji kiedy spółka nabyła części lub akcesoria i początkowo traktowała je jako towary handlowe, a następnie zmieniła ich przeznaczenie poprzez zastosowanie w samochodach wykorzystywanych w działalności gospodarczej o charakterze mieszanym. W 2017 r. informowaliśmy jednak, że do wyroku WSA w Warszawie należy podchodzić z dużą ostrożnością i lepiej poczekać aż głos w tej sprawie zabierze Naczelny Sąd Administracyjny.

Ostatecznie problem korekty naliczonego VAT przy zmianie przeznaczenia części NSA rozstrzygnął w wyroku z 20 lutego 2019 r. (sygn. I FSK 146/17). Jak informuje Bartosz Mazur, doradca podatkowy z firmy Gekko Taxens, z orzeczenia wynika, że wykorzystanie przez dealera części, przy nabyciu których odliczył on 100 proc. kwoty podatku naliczonego, do samochodów, które mogą być używane także w celach prywatnych (przy eksploatacji których dealer odlicza 50 proc. kwoty podatku), powoduje konieczność skorygowania kwoty odliczonego podatku.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że deklaracja podatkowa powinna być prawidłowa, a jeśli nie jest, to wymaga korekty i nie jest tu potrzebny przepis prawa, który nakładałby na podatnika obowiązek skorygowania podatku naliczonego przy nabyciu konkretnych towarów wykorzystywanych do działalności gospodarczej – w tym przypadku części zamiennych. Tymczasem w omawianej sytuacji deklaracje podatkowe dealera, w których przyjęto, że części zostaną wykorzystane do sprzedaży, okazały się nieprawidłowe i w związku z tym dealer ma obowiązek skorygować swoje deklaracje, mimo że nie wynika to w żaden sposób z art. 86a ust. 1 i 4 ustawy o VAT (na te przepisy powoływał się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Co w związku z omawianym wyrokiem powinni zrobić dealerzy? – Ci, którzy nie dokonują takich korekt, powinni rozważyć zmianę swojej praktyki z uwagi na wysokie ryzyko kwestionowania ich rozliczeń w ramach kontroli podatkowej – mówi Bartosz Mazur z Gekko Taxens.