Uszczelnianie systemu podatkowego. Zagrożenia dla dealerskiej księgowości


Dedykowane szkolenie dla dealerskich księgowych

 

Dostępne terminy:

9 maja 2017 r.
POZNAŃ
Hotel Mercure****, ul. Roosevelta 20

16 maja 2017 r.
KATOWICE
Hotel Angelo by Vienna House****, ul. Sokolska 24

17 maja 2017 r.
WARSZAWA
Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123A

30 maja 2017 r.
WROCŁAW
Hotel Ibis Styles Centrum Wrocław***, Pl. Konstytucji 3 Maja 3

31 maja 2017 r.
GDAŃSK
Hotel Scandic****, ul. Podwale Grodzkie 9

1 czerwca 2017 r.
WARSZAWA
Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123A
DODATKOWY TERMIN

WYKŁADOWCA:
Marta Szafarowska, Partner w firmie Gekko-Taxens

 

 

Wystartował wiosenny cykl szkoleń dedykowanych dla dealerskich księgowych. Szkolenie odbywa się według zaktualizowanego programu, który uwzględnia omówienie najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu i kwietniu 2017 r. wydał szereg wyroków dotyczących samochodów firmowych (demonstracyjnych, zastępczych, służbowych) w stacji dealerskiej.

Ustawodawca podejmuje coraz więcej działań ukierunkowanych na ograniczenie luki w VAT. To już nie tylko JPK, ale – od 1 marca 2017 r. – także nowe przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego. Miały być one wymierzone w oszustów podatkowych, ale coraz częściej słychać, że ryzyko „pustych faktur” i „pozorności transakcji” może dotknąć także dealerów oraz pracowników działów księgowości. Podczas szkolenia omówimy sposoby zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością. 1 marca to też data powstania Krajowej Administracji Skarbowej. Przybliżymy więc zasady prowadzenia nowej kontroli celno-skarbowej i przeanalizujemy przysługujące środki odwoławcze.

Tradycyjnie obszerną część szkolenia poświęcimy zagadnieniom stricte dealerskim. Aktualnym wątkiem są wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników dealerów od leasingów, ubezpieczycieli czy importerów i ustalenia podstaw składek na ZUS. Kontrole organów w tym zakresie trwają, a decyzje są niekorzystne dla dealerów. Podczas szkolenia przedstawimy też ścieżkę postępowania w konkretnych przypadkach strat, np. spowodowanych kradzieżami. Przeanalizujemy też sytuacje, w których u dealerów powstaje tzw. podatek u źródła.

Omawiając poszczególne zagadnienia, doradzimy również, jak nową wiedzę przełożyć na konkretne działania w codziennej pracy w dziale księgowości.

 

 

CENA UCZESTNICTWA: 590 zł + 23% VAT od osoby

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Michał Borkowski
tel.  608-050-885
e-mail: borkowski@dealerconsulting.pl

 


 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  SZKOLENIA

 

Kodeks karny skarbowy i Kodeks karny ze zmianami obowiązującymi od 1 marca 2017 r.
 1. zaostrzenie kar za wystawianie „pustych faktur” oraz obszary działalności stacji dealerskich, na który mogą mieć wpływ te przepisy;
 2. katalog potencjalnych „pustych faktur” w stacji dealerskiej (nabycie usług marketingowych, sprzedaż samochodów) – kiedy faktura jest nierzetelna, a kiedy wadliwa;
 3. ewentualna odpowiedzialność księgowej; jak się przed nią zabezpieczyć lub od niej uwolnić?
 4. ścieżka postępowania zabezpieczająca firmę przed ewentualną odpowiedzialnością z tego tytułu;
 5. sprzedaż pojazdów na rzecz podmiotów powiązanych i reeksport – ryzyko pozorności transakcji, omówienie potencjalnych konsekwencji, czynności ograniczające ryzyko pozorności;
 6. skutki wykreślenia podatnika z rejestru VAT – skutki po stronie nabywcy towarów i usług;
 7. omówienie planowanych zmian w prawie.

 

Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej (1 marca 2017 r.) i zmiany z tym związane
 1. nowa struktura administracji skarbowej,
 2. nowy typ kontroli – kontrola celno–skarbowa, zasady jej prowadzenia, środki odwoławcze przysługujące podatnikom oraz skutki korekty deklaracji,
 3. nowe zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego:
  1. gdzie zwrócić się o interpretację?
  2. zasady konstruowania wniosku o interpretację.

 

Nowelizacja ustawy o VAT i jej wpływ na działanie stacji dealerskiej:
 1. nowe zasady rozliczania odwrotnego obciążenia i zakres towarów oraz usług objętych tą procedurą, w tym zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji – rozliczanie nabycia wewnątrzwspólnotowego, refakturowanie usług budowlanych i ryzyka z tym związane;
 2. sankcje przewidziane w ustawie o VAT w związku z zaniżeniem zobowiązania oraz zasady ich stosowania w świetle nowych przepisów o kontroli celno-skarbowej.

 

Zmiany w podatkach dochodowych, w tym:
 1. nowy limit dla transakcji gotówkowych i ograniczenie prawa do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych w razie braku zastosowania nowych przepisów;
  1. jednorazowa wartość transakcji a zaliczka na samochód,
  2. limity transakcji gotówkowych wynikające z różnych przepisów prawa,
  3. transakcje z podmiotami zagranicznymi,
 1. doprecyzowanie katalogu dochodów uznanych za uzyskane na terytorium RP i skutki takiego doprecyzowania w szczególności w kontekście podróży zagranicznych (nabycie biletów lotniczych, wynajem samochodu za granicą) – kiedy stosuje się tzw. podatek u źródła;
 2. ceny transferowe – zasady ustalania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

Zagadnienia specyficzne dla dealerów samochodów
 1. wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników stacji dealerskiej od podmiotów trzecich a ustalenie podstawy składek na ZUS – praktyka organów,
 2. konkursy, loterie i sprzedaż premiowa – zasady opodatkowania podatkiem PIT oraz warunki stosowania zwolnień,
 3. straty zawinione i niezawinione, w tym kradzieże, na gruncie podatku VAT i podatków dochodowych w świetle najnowszego orzecznictwa – ścieżka postępowania w określonych przypadkach (omówienie na przykładach),
 4. minimalna stawka godzinowa, zakres jej obowiązywania oraz obowiązki z tym związane,
 5. pośrednictwo w sprzedaży usług ubezpieczeniowych i pośrednictwo finansowe – ryzyka prawne związane z nowelizacją ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
 6. dofinansowanie kosztów kredytów samochodowych i składek ubezpieczeniowych przez dealera lub importera – zasady opodatkowania w świetle najnowszego orzecznictwa,
 7. VAT marża – zakres stosowania procedury, zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz zasady wystawiania faktur bądź rachunków przez dostawców,
 8. zasady odliczania VAT w przypadku wynajmu pojazdów pracownikom według różnych schematów;
 9. moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych, poniesionych po zakończeniu roku podatkowego oraz zasady rozliczania otrzymanych rabatów;
 10. faktury VAT – wprowadzenie do obrotu prawnego, zasady anulowania i korygowania faktur,
 11. faktury elektroniczne – czy automatyczny komunikat zwrotny w poczcie e-mail może być potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, ustalanie momentu otrzymania faktury elektronicznej oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej,
 12. brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej usługę serwisową w części obejmującej ubezpieczenie samochodu,
 13. odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu usług organizacji imprez integracyjnych i spotkań biznesowych oraz z nabyciem cateringu dla pracowników,
 14. karty paliwowe – najnowsze orzecznictwo;
 15. brak ubezpieczenia AC samochodu osobowego i skutki na gruncie podatków dochodowych – zmiana orzecznictwa.

 

JPK w praktyce
 1. korekta deklaracji a korekta JPK,
 2. uwzględnianie sprzedaży paragonowej – dopuszczalne rozwiązania, planowane zmiany,
 3. przechowywanie UPO,
 4. uzgadnianie „końcówek groszowych”.

 

Planowane zmiany w prawie