Wydarzenia

Sejm uchwalił kary za nieprzerejestrowanie auta!


Kolejne zmiany prawa niekorzystne także dla dealerów i komisów. Sejm znowelizował prawo o ruchu drogowym. Od przyszłego roku dealerzy, którzy w ciągu 30 dni nie zarejestrują samochodu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej, zapłacą od 200 do 1000 złotych kary. Identyczną sankcją będzie zagrożone niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia samochodu, który już był zarejestrowany na terenie Polski.

Wprowadzenie kar to część ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej zapisy nowelizujące przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. W wersji ustawy przyjętej przez Sejm znalazł się również zapis, mówiący o tym, że obowiązek rejestracji w ciągu 30 dni będzie dotyczył również samochodów nowych. Oznaczałoby to, że każdy samochód kupiony przez dealera od importera, musiałby zostać zarejestrowany w ciągu miesiąca od transakcji! Ostatecznie jednak wymóg rejestracji nowych samochodów został zniesiony w trakcie prac nad ustawą w Senacie. Jeszcze dziś senatorowie będą głosowali nad przyjęciem ustawy w takim kształcie.

Jakie skutki będą miały omawiane zmiany? Zdaniem ekspertów, po stronie dealerów i komisów powstaną dodatkowe obciążenia administracyjne i finansowe (związane z rejestracją i ubezpieczeniem samochodów). Trudniejsza będzie również odsprzedaż samochodu sprowadzonego z Unii – ta możliwość będzie zablokowana do momentu uzyskania stałej rejestracji samochodu. Co ciekawe obowiązek rejestracji w ciągu 30 dni samochodów sprowadzonych z zagranicy dotyczy aut importowanych jedynie z innych krajów Unii Europejskiej. Eksperci zauważają również, że wprowadzenie przepisów w takim kształcie może doprowadzić do blokady wydziałów komunikacji. Co ciekawe, w przypadku pojazdów importowanych np. z USA lub Szwajcarii – jeśli nie zostaną one zarejestrowane w ciągu 30 dni – dealerzy i komisy nie będą zagrożone karami finansowymi.

W kuluarach przedstawiciele rządu przekonują, że wprowadzenia sankcji przez Polskę domaga się Komisja Europejska. Nie można jednak wykluczyć, że jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów (czyli przed 1 stycznia 2020 r.) wymóg rejestracji importowanego auta używanego stanowiącego towar handlowy zostanie zniesiony. Być może obowiązki administracyjne związane z tą grupą pojazdów zostaną ograniczone – identycznie jak w przypadku samochodów zarejestrowanych już na terenie Polski – do konieczności zgłoszenia zbycia lub nabycia auta.