Wydarzenia

Księgowość dealerska


W przyszłym roku powróci podatek od sprzedaży detalicznej?

Powraca temat podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej – nazywany podatkiem od supermarketów czy, w branży dealerskiej, podatkiem od salonów. Przypomnijmy, że ryzyko dodatkowego opodatkowania dealerów wisiało nad branżą w 2016 r. Ministerstwo Finansów zamierzało opodatkować sprzedaż do klientów indywidualnych stawką 0,8 proc.…

Obowiązkowy split payment już od 1 września?

Już od blisko roku przy rozliczeniach między przedsiębiorcami obowiązuje mechanizm podzielonej płatności. Ma on jednak charakter dobrowolny i w praktyce nie jest powszechnie stosowany. Informowaliśmy już jednak, że Komisja Europejska umożliwiła polskiemu rządowi zastosowanie obowiązkowego mechanizmu split payment w wybranych branżach.…

Naprawy powypadkowe aut dealera. Co z zaliczeniem w koszty?

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy w zakresie podatku dochodowego, które dotyczą samochodów, w najistotniejszym stopniu wpływają na możliwość zaliczania w koszty wydatków na eksploatację pojazdów firmowych dealera. Jeżeli dealer dla danego auta prowadzi ewidencję przebiegu, np. dla samochodu demonstracyjnego, to w odniesieniu do takiego pojazdu będzie uprawniony do zaliczenia 100 proc.…

Leasing finansowy zwrotny. Dealer bez prawa do odliczenia VAT?!

Kwestią budzącą wątpliwości księgowych w stacjach dealerskich – co widać także podczas pierwszych szkoleń w rozpoczętym w tym tygodniu wiosennym cyklu szkoleń – jest finansowanie samochodów za pomocą leasingu finansowego zwrotnego. Sytuację znacznie skomplikował wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 marca 2019 r.…

Niewielu dealerów o tym pamięta! Co z kosztami podróży służbowych?

Podróże służbowe handlowców, doradców serwisowych lub mechaników, np. na szkolenia organizowane przez importera, wiążą się z ponoszeniem przez dealera określonych wydatków. Mowa nie tylko o kosztach eksploatacji samochodów służbowych, ale także o noclegach i wyżywieniu pracowników w trakcie takich wyjazdów. Niewielu dealerów zdaje sobie z tego sprawę, ale jeśli wydatki – w szczególności związane z hotelem – przekraczają limity przewidziane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to w świetle orzecznictwa – podkreślmy: już utrwalonego – Naczelnego Sądu Administracyjnego po stronie pracownika dealera powstaje przychód podatkowy.…

„Demówki” używane powyżej 12 miesięcy a ewidencja środków trwałych

Każdy z importerów ma określoną politykę wobec samochodów demonstracyjnych. Często mogą one zostać sprzedane przez dealera dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty ich nabycia. Jednak z uwagi na uwarunkowania rynkowe sprzedaż takich pojazdów nie jest prosta i zdarza się, że pozostają one w firmie nawet przez ponad rok.…

Od września biała lista podatników – co muszą wiedzieć dealerzy?

Jedną z nadchodzących zmian w prawie, która dotyczy wszystkich przedsiębiorców – w tym także dealerów – jest utworzenie tzw. białej listy podatników VAT. To rejestr, który będzie zawierał dane podatników wszystkich typów: czynnych, przywróconych oraz wykreślonych. Zweryfikowanie statusu kontrahenta w nowym wykazie będzie jedną z przesłanek należytej staranności.…

Wynajem aut pracownikom – ważny wyrok NSA

Od wielu miesięcy toczą się dyskusje dotyczące możliwości wynajmu samochodów firmowych pracownikom po godzinach pracy. Wątpliwości budzi między innymi to, czy w przypadku takiego użytkowania samochodów, dealer może odliczać 50 czy 100 proc. podatku VAT od wydatków związanych z tymi samochodami.…

Klient uszkodził auto i zapłacił karę. Czy należy ją opodatkować?

Właściwie każdy dealer wypożycza swoim klientom samochody. Część firm dokonuje tego w ramach działalności typu rent a car (RaC), część – w ramach udostępniania pojazdu zastępczego na czas naprawy. Wynajmując samochód, klient zazwyczaj podpisuje umowę, w której zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w określonym czasie, w stanie niepogorszonym, a czasami także z określoną maksymalną wartością przebiegu.…

Samozatrudnienie to Schemat Podatkowy MDR

Kolejna bardzo istotna wiadomość dla dealerów, która pojawia się w kontekście przepisów o Schematach Podatkowych MDR, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Stosunkowo często w branży realizowany jest scenariusz, gdy handlowcy lub mechanicy współpracują z dealerem na zasadach B2B, czyli w modelu samozatrudnienia.…

Nowa ustawa o kasach fiskalnych od 1 maja 2019 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, wprowadzający wymóg korzystania z tzw. kas fiskalnych online, trafił do Sejmu blisko rok temu. W czerwcu 2018 r. odbyło się jego pierwsze czytanie, po czym prace na długo wyhamowały.…

Schematy Podatkowe MDR – znamy objaśnienia Ministerstwa

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące raportowania schematów podatkowych MDR. Liczący ponad 100 stron dokument nie przynosi rewolucji. Resort przybliżył w nich jednak działania, które powinny podlegać raportowaniu oraz te, które nie spełniają kryterium cechy rozpoznawczej, a więc nie muszą być raportowane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.…

Obowiązkowy split payment na części i akcesoria samochodowe

Komisja Europejska opublikowała projekt derogacji, która umożliwia polskiemu rządowi zastosowanie obowiązkowego mechanizmu split payment w wybranych branżach. Obowiązkowa podzielona płatność ma dotyczyć przede wszystkim obszarów, gdzie dochodziło do oszustw i już dziś funkcjonuje tam formuła odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialność solidarna. Wykaz towarów i usług, których dostawa ma zostać objęta split paymentem, liczy 152 pozycje.…

Wiemy, których dealerów dotyczą schematy podatkowe

Wraz z początkiem roku nowelizacja do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wprowadziła obowiązek w zakresie ujawniania administracji skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR), czyli o uzgodnieniach, w których podatnik spodziewa się osiągnąć korzyść podatkową. I choć Ministerstwo Finansów nadal pracuje nad objaśnieniami podatkowymi dotyczącymi schematów, to już dziś eksperci wskazują katalog przykładowych sytuacji, w których dealerzy będą zobowiązani do raportowania uzgodnień MDR.…

Dostawcze do 3,5 t – dodatkowe zaświadczenie na potrzeby CIT?

Do końca ubiegłego roku przedsiębiorcy, którzy wykorzystywali w prowadzonej działalności samochody dostawcze i chcieli odliczać 100 proc. podatku VAT od wydatków na ich eksploatację, musieli uzyskać ze Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenie VAT-1A, VAT-1B lub VAT-2. Taki dokument nie był natomiast wymagany dla potrzeb związanych z rozliczeniem podatku PIT i CIT – wydatki na wszystkie samochody mogły być zaliczane do kosztów w pełnej wysokości.…

Jaka data usługi przy fakturze za bonus? Jest wyrok!

Ważny wyrok wydany dla jednego z dealerów. Dotyczy on momentu rozliczenia podatku VAT przy przyznawanych bonusach. O sprawie pisze między innymi „Rzeczpospolita”. Najpierw dealer zwrócił się o interpretację, w której wyjaśnił, że przysługują mu bonusy rozliczane w systemie miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym.…

Schematy podatkowe (MDR). Czy dotyczą dealerów?

Wraz z początkiem roku weszły w życie nowe obowiązki dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR), czyli uzgodnień, w których podatnik spodziewa się osiągnąć korzyść podatkową (także na zasadach w pełni zgodnych z prawem). Raportowaniu podlegają zarówno schematy krajowe, jak i transgraniczne. Co istotne, przepisy są częściowo retroaktywne, ponieważ zgłaszane powinny być zarówno schematy, które wdrożono po 1 stycznia 2019 r.,…

Od lipca bez deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dealerskie działy księgowości są zobowiązane do comiesięcznego wysyłania pliku JPK_VAT oraz dodatkowo deklaracji VAT. Wkrótce przekazywana będzie tylko jedna, bardziej rozbudowana, struktura – JPK_VDEK. Będzie ona uwzględniała wszystkie elementy, które były zawarte w JPK_VAT oraz część informacji z deklaracji VAT-owskich.…

Kosztem gadżety dla „masowych” odbiorców. Wino? Nie

Ciekawą interpretację – co istotne: wydaną dla dealera – przywołał na swoich łamach „Dziennik Gazeta Prawna”. Dealer pytał we wniosku, czy będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup upominków dla klientów. Wniosek o interpretację dotyczył między innymi akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje dealer (na przykład plecaki, parasole, czapki), kwiatów, butelek wina, słodyczy i zabawek z etykietą zawierającą nazwę producenta samochodów.…

Obklejenie auta nie da dealerowi pełnego odliczenia VAT-u

Gdy w 2014 r. wchodziła w życie nowa ustawa VAT-owska, wśród dealerów pojawiały się zapowiedzi, że obkleją oni samochody firmowe informacjami na temat salonu. Miałoby to spowodować, że auta stale pełniłyby funkcje reklamowe, co oznaczałoby, że będą on wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą dealera, a wręcz, że obklejenie wykluczałoby możliwość wykorzystania ich w celach niezwiązanych z działalnością.…

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą voucherów. Z korzystną poprawką

W ostatnich dniach Sejm znowelizował ustawę o VAT, wprowadzając do niej nowe regulacje dotyczące bonów i voucherów, które w kontekście działalności dealerskich funkcjonują przede wszystkim w dziale serwisu. Po zmianach – rozwiązania obowiązujące w polskim prawie mają zostać dostosowane do przepisów stosowanych w krajach Unii Europejskiej.…

Dealerzy będą mogli skorzystać z wyższego limitu amortyzacji dla już posiadanych aut

Dealerzy stosunkowo nieczęsto decydują się na amortyzację wykorzystywanych przez siebie samochodów w całości. Być może w najbliższym czasie część firm zmieni swoją politykę. Może być to efekt uchwalonych właśnie zmian w podatkach dochodowych, które zwiększają limity dotyczące amortyzacji samochodów wykorzystywanych przez przedsiębiorców z 20 tys.…

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży auta. Decyduje faktura czy fizyczne wydanie pojazdu?

Na łamach „Biuletynu” powracamy do tematu momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do bazowej działalności dealera, jaką jest sprzedaż samochodów. Dostajemy bowiem wiele sygnałów, że temat wciąż budzi wiele kontrowersji. Sprzyja temu istotna rozbieżność orzecznicza. W części interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdzi, że obowiązek podatkowy powinien być rozpoznany z chwilą wystawienia faktury za samochód.…

Prezydent podpisał ustawę o zmianach w podatkach dochodowych. Dealerzy stracą też na nieodliczonym Vacie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta 13 listopada. Oznacza to, że mamy już całkowitą pewność, że niekorzystne zmiany dotyczące regulacji w zakresie możliwości zaliczenia w koszty wydatków na nabycie i eksploatację samochodów firmowych wejdą w życie już od 1 stycznia 2019 r.…

Wynająć auto klientowi, a potem mu je sprzedać? Tak, ale pod pewnymi warunkami

Zdarza się, że klienci firm dealerskich, z różnych powodów, przed zakupem samochodu chcą go przetestować w większym wymiarze czasowym – nawet kilkumiesięcznym – a dopiero potem dokonać finalnego zakupu. W takiej sytuacji klient przez kilka miesięcy wynajmuje auto – uiszczając z tego tytułu określone raty czynszu – a dopiero potem je nabywa.…

Od przyszłego roku ostrożnie z voucherami? Już samo wydanie to konieczność naliczenia VAT

Najprawdopodobniej już 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe regulacje w zakresie voucherów i bonów, które wydawane są klientom – także przez dealerów. Najważniejsza zmiana dotyczy podzielenia bonów na dwie kategorie: jednego przeznaczenia i różnego przeznaczenia. Emisja bonu określonego rodzaju będzie rodziła konkretne konsekwencje na gruncie podatku VAT.…

Sprawa przesądzona. Sejm uchwalił zmiany dotyczące rozliczeń samochodów

Sprawdził się zapowiadany przez nas – niestety, niekorzystny – scenariusz i Sejm przyjął ustawę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, która zmienia dotychczasowe zasady w zakresie możliwości zaliczenia w koszty wydatków na nabycie i eksploatację samochodów firmowych. To niemalże koniec prac nad ustawą.…

Wydatki przy autach używanych. Kiedy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu?

Działalność dealerska to nie tylko obrót samochodami nowymi, ale także używanymi. Przy tej drugiej grupie pojazdów – zanim dealer sprzeda konkretny pojazd – często pojawiają się określone wydatki. Jakie? Choćby podatek od czynności cywilnoprawnych, jeśli auto odkupowane jest od osoby fizycznej, która nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.…

Samorejestracja samochodów. Czy należy złożyć VAT-26?

Powszechnym zjawiskiem wśród dealerów jest samorejestracja pojazdów. Wiąże się to z koniecznością realizacji celów sprzedażowych. To działanie może nieść określone skutki podatkowe. Organy podatkowe utożsamiają bowiem rejestrację pojazdu, czyli umożliwienie samochodowi poruszanie się po drogach publicznych, z możliwością wykorzystania go w sposób mieszany.…

Inny moment powstania obowiązku podatkowego dla flot, inny dla klienta indywidualnego

Jeden z dealerów wystąpił o interpretację indywidualną w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży samochodów. Pytał o trzy scenariusze. W pierwszym dealer sprzedawał samochód klientowi indywidualnemu za gotówkę. W drugim – kupującym był klient indywidualny, który korzystał z finansowania w formie kredytu.…

Rada Ministrów postanowiła. Zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła obszerny projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie Ordynacja podatkowa oraz w niektórych innych ustawach. Chodzi o propozycje zmian w prawie, między innymi w obszarze rozliczeń samochodów firmowych, autorstwa resortu finansów, które opisywaliśmy już na łamach „Biuletynu” w sierpniu.…

Podatek od przychodów z budynków. Którzy dealerzy go zapłacą?

Wprowadzonego wraz z początkiem 2018 r. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, nazywanego w branży motoryzacyjnej również podatkiem od salonów, już nie ma. To konsekwencja zastrzeżeń, jakie do tej daniny zgłosiła Komisja Europejska. Podatek od nieruchomości komercyjnych – za sprawą przyjętej w czerwcu autopoprawki o zmianie ustawy – został zastąpiony przez podatek od przychodów z budynków.…

Istotne zmiany ustaw o CIT i PIT od 1 stycznia 2019 r.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustawy o podatku PIT, CIT oraz ordynacji podatkowej. Jest on bardzo obszerny – liczy aż 155 stron. Dziś trudno jeszcze całkowicie przewidzieć, jaki wpływ na poszczególne obszary działalności dealerskiej będą miały nowe regulacje.…

Pełne odliczenie VAT od „demówek” – kolejny wyrok

To już kolejna sytuacja, w której jeden z dealerów podjął walkę o to, by móc skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT – bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu – od wydatków związanych z samochodami demonstracyjnymi, które są przeznaczone do odprzedaży, a jedynie przez okres przejściowy służą do jazd testowych.…

Zmiany dotyczące amortyzacji aut i zaliczania do KUP

Do tej pory wydatki na zakup i eksploatację samochodów firmowych – nawet jeśli były one użytkowane w systemie mieszanym – mogły być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Według najnowszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów od 2019 r. zaliczanie kosztów związanych z tą grupą samochodów, takich jak: zakup, raty leasingowe, przeglądy i naprawy, części zamienne czy paliwo, zostanie ograniczone do 75 proc.…

Dodatkowe wyposażenie samochodów. Jak je prawidłowo dokumentować i rozliczać?

W ostatnim czasie w ramach Pogotowia Podatkowego trafiło do nas pytanie dotyczące zasad dokumentowania i rozliczania dodatkowego wyposażenia oferowanego klientom w gratisie przy zakupie samochodu. Chodzi o typowe towary, jak: opony, alarm czy dywaniki. Czytelniczka zapytała nas, czy dodatkowe wyposażenie powinno zostać ujęte w dodatkowych pozycjach na samej fakturze czy raczej na załączniku towarzyszącemu dokumentowi sprzedaży?…

Nowe obowiązki dla „powiązanych”

Temat cen transferowych dotyka nie tylko zagraniczne spółki, ale też wiele polskich firm, które dokonują transakcji wewnątrzgrupowych. W konsekwencji wielu dealerów musi przygotować skomplikowaną dokumentację – zauważają Marta Szafarowska i Julia Skóra z firmy Gekko Taxens.…

Wymiana kas fiskalnych coraz bliżej

Prace legislacyjne dotyczące kas fiskalnych online, które zastąpią dotychczasowe urządzenia z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nabrały rozpędu. Wiadomo, że zmiany przepisów w tym zakresie w pierwszej kolejności obejmą między innymi firmy, które zajmują się serwisowaniem samochodów, a więc także dealerów.…

A jednak? Proforma może być opłacona w formule split payment?

Przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności obowiązują od niespełna dwóch tygodni. Wciąż budzą one jednak wątpliwości. Część z nich dotyczy między innymi opłacania w nowej formule zaliczek. Jeśli klient zdecyduje się zastosować do takiej płatności mechanizm split payment, może to skomplikować późniejsze rozliczenia dealera z firmą leasingową.…