Wydarzenia

Podzielona płatność w serwisie. Mamy odpowiedź Ministerstwa!


Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w wybranych branżach, w tym motoryzacji, wchodzi w życie 1 listopada 2019 r. Przepisy przewidują, że mechanizmem tym zostaną objęte transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł na sprzedaż olejów smarowych oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli. Sprzedaż takich towarów na rzecz przedsiębiorców będzie wiązała się z obowiązkiem naniesienia na fakturę dopisku „mechanizm podzielonej płatności”.

Wątpliwości dealerskich działów księgowości budzi jednak to, czy części zamienne montowane przez serwisy w samochodach w ramach przeglądu czy naprawy, to sprzedaż objęta podzieloną płatnością, czy może element kompleksowej usługi serwisowej podlegającej rozliczeniom na zasadach ogólnych? Pytanie to zadaliśmy – jako Dealerska Akademia Podatkowa – Ministerstwu Finansów. Zastrzegliśmy, że dotyczy ono wyłącznie sytuacji, w których montowane części zamienne stanowią część danej usługi (klient nie zamawia danej części w warsztacie, ale zleca przegląd lub naprawę, do których konieczne jest zastosowanie określonych części). Dziś publikujemy odpowiedź resortu finansów i wyjaśniamy, co oznacza ona w praktyce. 

„Przy założeniu, że wskazana w zapytaniu czynność to usługa naprawy czy przeglądu pojazdu, to tego typu usługi nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT, zatem nie będą objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli jednak w opisanej sytuacji mamy do czynienia ze sprzedażą części, wówczas w sytuacji, gdy wartość brutto faktury dokumentującej tę czynność przekracza 15 tys. zł i czynność ta jest dokonywana w relacji B2B [ang. business-to-business) – skrót oznaczający transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi – przyp. red.], wówczas wystąpi obowiązek rozliczenia takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Należy przy tym dodać, że zawsze w przypadku wątpliwości co do obowiązku zapłaty w MPP, podatnik ma możliwość dobrowolnego dokonania zapłaty w MPP, co w najpewniejszy sposób pozwoli uniknąć wszelkich wątpliwości i ewentualnych negatywnych konsekwencji” – tak brzmi odpowiedź Ministerstwa Finansów.

Co stanowisko resortu oznacza w praktyce? Zdaniem Marty Szafarowskiej, wykładowcy Dealerskiej Akademii Podatkowej, Ministerstwo Finansów nie rozstrzyga w swojej odpowiedzi, czy opisana w pytaniu sytuacja, to usługa naprawy lub przeglądu samochodu. Ministerstwo wyjaśnia jedynie, że tego typu usługi (naprawa lub przegląd) nie będą objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Resort zaznacza jednak, że jeśli w opisanej sytuacji dochodzi również do sprzedaży części (a wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto), dealer będzie musiał wystawić fakturę, którą nabywca będzie musiał uregulować w mechanizmie podzielonej płatności. Ministerstwo niejako zachęca również, by w razie wątpliwości nabywca dokonał zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu split payment, co pozwoli uniknąć mu ewentualnych sankcji.

Do tej pory eksperci stali na stanowisku, że przegląd lub naprawa pojazdu to kompleksowa usługa serwisowa, która nie będzie objęta podzieloną płatnością. Przeszkodą w stosowaniu takiego podejścia (które uwalnia dealerów od obowiązków związanych z mechanizmem split payment) są systemy informatyczne, z których korzystają autoryzowane serwisy. Najczęściej dokumentują one transakcje w nieprawidłowy i niespójny sposób. Jeśli bowiem dealer wykonuje usługę naprawy, na fakturze powinna znaleźć się jedna pozycja – „usługa naprawy pojazdu”, a ewentualne części wykorzystane podczas tych czynności powinny zostać wykazane w załączniku do faktury, który będzie stanowił kosztorys. Inne formuły wystawiania faktur są ryzykowne.

Zdaniem Marty Szafarowskiej, dealerzy mogą co prawda próbować bronić stanowiska, że faktura, na której widnieją – oprócz usługi naprawy czy przeglądu – także części, w rzeczywistości dokumentuje transakcję polegającą na kompleksowej usłudze serwisowej samochodu. Odpowiedź Ministerstwa Finansów pokazuje jednak, że ASO będą miały problem z obronieniem takiego stanowiska przed organami podatkowymi. Pozostanie im próba dochodzenia swoich racji przed sądami.

Warto zaznaczyć, że mechanizmem podzielonej płatności będą objęte transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł. W praktyce większość napraw o takiej wartości będzie dotyczyć zleceń gwarancyjnych, których płatnikiem jest importer. Często naprawy gwarancyjne są rozliczane w sposób zbiorczy (jedną lub dwiema fakturami w miesiącu). Można się spodziewać, że importerzy będą regulowali te należności, stosując mechanizm podzielonej płatności lub kompensaty wzajemnych należności z dealerami. Gdy klientem jest podmiot inny niż importer, dealerzy powinni rozważyć zmianę sposobu fakturowania – tak, by w przypadku obsługi serwisowej samochodów, na dokumencie sprzedaży nie znajdował się wykaz części zastosowanych przy zleceniu, a jedynie pozycja dotycząca naprawy lub przeglądu.

Jako Dealerska Akademia Podatkowa zwróciliśmy się również do Ministerstwa Finansów z pytaniem uzupełniającym. Chcemy dowiedzieć się, czy to, że systemy fakturowania stosowane przez dealerów – przy sprzedaży usługi naprawy lub przeglądu – wykazują na fakturze zarówno sprzedane roboczogodziny, jak i części, sprawia, że po 1 listopada 2019 r. taka faktura (gdy jej wartość brutto przekracza 15 tys. zł i czynność ta jest dokonywana w relacji B2B) będzie musiała zostać oznaczona dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, poinformujemy o tym Państwa na łamach „Biuletynu”.

Zasady funkcjonowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności to jeden z głównych tematów omawianych podczas jesiennego cyklu szkoleń „Obowiązkowy split payment i pozostałe zmiany podatkowe obowiązujące stacje dealerskie w 2019 i 2020 r.” oraz podczas towarzyszącego mu szkolenia internetowego (webinar), które będzie miało premierę już w październiku.

 


„Obowiązkowy split payment i pozostałe zmiany podatkowe obowiązujące stacje dealerskie w 2019 i 2020 r.”

Warszawa, 13 listopada (BRAK MIEJSC)
Poznań, 26 listopada
Kraków, 27 listopada
Wrocław, 28 listopada
Katowice, 3 grudnia
Gdańsk, 4 grudnia
Warszawa, 10 grudnia