Wydarzenia

Fiskus nie zakwestionuje prawa do VAT marży?


Ważny – i co istotne korzystny – dla dealerów wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy on firm, które kupują samochody używane z zagranicy i sprzedają je, korzystając z procedury VAT marża. Wynika z niego, że jeśli nawet dostawca samochodu pomyli się i nieprawidłowo zastosuje zwolnienie z VAT-u lub VAT marżę na fakturze sprzedażowej, nie skutkuje to automatycznie brakiem możliwości zastosowania procedury VAT marża przy dalszej sprzedaży tego pojazdu przez dealera.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczył litewskiej firmy, ale ma on zastosowanie w całości wobec wszystkich krajów Unii. Litewska spółka nabywała używane samochody od kontrahenta z Danii. Na fakturach odnoszących się do nabywanych samochodów wskazywano, że pojazdy były zwolnione z podatku VAT i podczas odsprzedaży litewska firma stosowała do aut procedurę VAT marża. Litewski fiskus w wyniku kontroli stwierdził, że Litwini bezzasadnie zastosowali tę procedurę do 25 pojazdów używanych nabytych od duńskiej spółki, ponieważ ta nie zastosowała procedury marży do sprzedanych przez siebie pojazdów. Fiskus domagał się od firmy uiszczenia podatku VAT w wysokości 15,7 tys. euro.

Spółka odwoływała się od decyzji, aż sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE. Organ orzekł, że firmie, która otrzymała fakturę zawierającą informację dotyczącą procedury VAT marża i zwolnienia z podatku VAT, nie można odmówić prawa do skorzystania z tej procedury, nawet jeśli z późniejszej kontroli przeprowadzonej przez VAT marży do dostarczonych towarów.

Zdaniem Trybunału możliwość zakwestionowania prawa do zastosowania procedury VAT marża przysługuje fiskusowi, tylko jeśli uzna on, że podatnik wiedział lub powinien wiedzieć, że dostawca popełnił przestępstwo w zakresie podatku VAT. Organy mogą również odmówić skorzystania z tej procedury, jeśli uznają, że podatnik nie działał w dobrej wierze lub nie podjął wszystkich racjonalnych środków leżących w jego mocy w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadziła do udziału w przestępstwie podatkowym. Trybunał zastrzegł jednak, że organy podatkowe nie mogą wymagać, by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do zastosowania procedury marży badał, czy wystawca faktury za towary, których procedura ta ma dotyczyć, wypełnił swoje obowiązki w zakresie deklaracji i uiszczenia podatku VAT albo żeby posiadał on potwierdzające to dokumenty. Nie ma też przesłanek, by wymagać od firmy pozyskującej samochody używane z zagranicy, by przy każdej dostawie sprawdzała, czy jej kontrahent rzeczywiście zastosował procedurę VAT marży. Dokonywanie kontroli w celu wykrycia nieprawidłowości w zakresie podatku VAT jest zadaniem organów podatkowych.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jest zatem pozytywny dla dealerów, którzy pozyskują samochody używane z zagranicy i potem sprzedają je, korzystając z procedury VAT marży. Nie chroni on jednak prawa do skorzystania z tej procedury całkowicie. Wyrok TSUE nie sankcjonuje przypadków, w której dealer ma świadomość popełnienia błędu przez dostawcę, ale mimo to dalej stosuje VAT marżę.