Wydarzenia

9-10 czerwca 2015 | 6. Ogólnopolski Kongres Dealerów Samochodów


Ogólnopolski Kongres Dealerów Samochodów jest imprezą wzorowaną na najlepszych europejskich imprezach tego typu jak włoski Dealers Day – odbywający się od 10 lat w Veronie, brytyjski AM Autoretailing czy niemiecki Kongres Autoryzowanych Dealerów Samochodów ZDK.

Podobnie jak tamte wydarzenia polski KONGRES łączy w sobie merytoryczną konferencję, poświęconą najważniejszym problemom rynku dealerskiego oraz wystawę prezentującą najważniejsze oferty usług dla polskich dealerów, zwłaszcza w zakresie usług finansowych, ubezpieczeniowych, marketingowych, informatycznych oraz wszelkich innych niezbędnych polskim dealerom do sprawnej organizacji swojego biznesu. Jak mawiają nasi przyjaciele, organizatorzy włoskiego Dealers Day, jeśli ktoś nie pokazuje się dealerom na wystawie w Veronie, to znaczy po prostu, że nie działa na tym rynku. Chcemy by tak było także w przypadku polskiego Kongresu. By corocznie wszyscy uczestniczący w Kongresie dealerzy, w czasie dwóch dni intensywnej pracy i rozmów, mogli wypracować podstawy dla strategii biznesowych i współpracy z dostawcami na najbliższy rok.

Kongres to nie tylko konferencja i wystawa, to także dziesiątki kuluarowych spotkań i ogłoszenie wyników corocznych projektów badawczych, w tym Badania Satysfakcji Dealerów Samochodów ze Współpracy z Importerami.

Kongres Dealerów jest organizowany pod patronatem Związku Dealerów Samochodów i dlatego będzie także platformą, na której kształtować się będzie lobbingowa siła polskiego rynku dealerskiego, dzięki której dealerzy z roku na rok będą mieli większy wpływ na działania polskiego rządu i poczynania importerów samochodów.

Kongres Dealerów odbywa się w doskonałych warunkach centrum kongresowym Ossa**** opodal Rawy Mazowieckiej (tuż obok trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice). Lokalizacja w samym centrum komunikacyjnym Polski zapewnia doskonały dojazd na Kongres dla wszystkich polskich dealerów, tych z południa i z północy, tych z zachodu, wschodu i centrum.

www.kongresdealerow.pl